Författararkiv: jnyh

Bälten och graderingar

BJJ ställer högre krav än någon annan kampsport och redan ett streck på vitbältesnivå kräver minst en termins flitigt tränande (jämförbart med gult bälte i annan kampsport). Blått bälte i BJJ motsvarar ungefär brunt i de flesta andra kampsporter och lila bälte i BJJ är betydligt svårare att ta än svart.

Samtliga bälten (under svart) kan förses med 1-4 streck. Minimiålder för blått bälte är 16 år och innan dess används barnbälten i färgerna vitt, grått, gult, orange och grönt (även de kan förses med streck). Minimiålder för svart bälte är 18 år.

BJJ-bältenas konstruktion skiljer sig från andra stilars bälten genom att de har ett svart fält (eller ett vanligtvis rött fält om det är ett svart bälte) en kort bit in på ena bältesänden. Det är där strecken placeras.
Våra graderingskriterier

belt_white

Vitt bälte / Faixa branca

1 streck – kunna grundläggande positioner och tekniker (listan över steg 1). Man skall kunna redogöra för alla detaljer i teknikerna så att man själv kan visa en nybörjare på rätt sätt.

Alternativt deltagande i en större tävling samt minst 15 godkända tekniker på lista 1. Att klara resten av lista 1 är då en förutsättning innan andra strecket kan bli aktuellt.

2 streck – kunna använda större delen av ovanstående tekniker rätt och i full fart under pågående fight. Ha kommit en bit på vägen i inlärningen av listan över steg 2.

3 streck – ytterligare positioner och tekniker (listan över steg 2). Man skall kunna redogöra för alla detaljer i teknikerna så att man själv kan visa en en/tvåstrecks-graderad klubbkamrat på rätt sätt.

Alternativt medaljvinst i en större tävling samt minst 15 godkända tekniker på lista 2. Att klara resten av lista 2 är då en förutsättning innan fjärde strecket kan bli aktuellt.

4 streck – kunna använda större delen av ovanstående tekniker rätt och i full fart under pågående fight. Man ska, under såväl träningssparring som tävling, kunna besegra större delen av de utövare som har vitbältesgrader (förutsatt att de har motsvarande fysiska förutsättningar). I praktiken bör du ha ställt upp i ett flertal tävlingar för att få detta streck av oss, annars kan det ta längre tid att få graden.

belt_blue

Blått bälte / Faixa azul (ca 2,5-3år från vitt bälte) – Ett kvitto på gedigna basics.

IBJJF har inga krav på hur länge utövaren måste ha varit vitbältare innan graderingen till blått bälte.

För att få blått bälte bör man tydligt visa (både på träning och i tävling) att man har ”växt ur” det vita bältet. Tydligast gör man detta genom att vinna sin klass i ett par av de större tävlingarna i kombination med att man har gedigna basics – väl insjunkna första- och andralistor.
En blåbältare har få luckor i sitt basicsgame och en djupgående förståelse av både tekniker och principer.

Streck på blått är helt upp till instruktörens bedömning. I grunden är varje streck 20% av vägen från blått till lila, så kraven för lila bälte är en god vägledning för utvecklingen som blåbältare. Bältestransitionen mellan blått och lila anses allmänt vara den svåraste och mest tidskrävande så räkna med 2-3 flitiga terminer per streck.

Teknikkrav på denna lista bör också uppfyllas, för att harmonisera med övriga Alliance-klubbar.
belt_purple

Lila bälte / Faixa roxa (ca 3,5-7 år från blått bälte) – Ett kvitto på en avancerad teknikarsenal och grundläggande förståelse av avancerade koncept.

Minst två år som blåbältare innan lila bälte, enligt IBJJF.

En lilabältare har få luckor i sitt game (inte bara basics) och storleken på teknikarsenalen skiljer sig inte mycket från en svartbältares. Mycket god förståelse av principer, kan själv hitta nya tekniker och detaljer i teknikerna samt instinktivt förstå mekaniken bakom okända tekniker som lilabältaren själv utsätts för, för att bättre kunna försvara sig.

Har börjat kombinera och flöda mer obehindrat mellan teknikerna, tänka fler steg framåt och visa förståelse för motståndarens tankeprocesser och reaktioner genom att finta, skapa lägen och gillra fällor. Förståelse för strategi och tempo- teknik- och nivåväxlingar.
Kan själv analysera och hitta luckor i sitt game och självständigt avancera genom att inhämta kunskap från olika källor.

Detta bockas förstås inte av mot en checklista utan det är en sammanvägd bedömning som görs. Teknikkrav på denna lista bör också uppfyllas, för att harmonisera med övriga Alliance-klubbar.

 

belt_brown

Brunt bälte / Faixa marrom (ca 2,5-4 år från lila bälte) – Bemästrande av teknikarsenalen och djupgående förståelse av avancerade koncept. BJJn flödar naturligt och instinktivt.

Minst ett och ett halvt år som lilabältare innan brunt bälte, enligt IBJJF.

Kriterier som för lila, men med djupgående förståelse. Gör få misstag. Har börjat finslipa och perfektera sina tekniker och renodla sitt game. Många egna tankar, tekniker och principupptäckter.

Ett brunbälte är på många sätt ett opolerat svartbälte och nu ska säcken bara knytas ihop och finstämmas.

Teknikkrav på denna lista bör också uppfyllas, för att harmonisera med övriga Alliance-klubbar.

belt_black

Svart bälte / Faixa preta (ca 1,5-4 år från brunt bälte) – Perfektion och sofistikation men samtidigt en ”nybörjargrad på mästarnivå” som innebär en ny början.

Som Fabio Gurgel uttryckt det; ”I have learned more as a black belt than I did during all the time up to black belt, and I’m still learning”.

Enligt IBJJF ska utövaren ha varit brunbältare i minst ett år innan svart bälte kan bli aktuellt. Det innebär också att snabbast möjliga tid till svart, enligt IBJJF:s bestämmelser, är fyra och ett halvt år, vilket däremot torde vara ytterst sällsynt.

Varianter på det svarta bältet

Det finns ett antal varianter på det svarta bältets utformning, där betydelserna varierar beroende på klubb och organisation. Är det röda fältet omgärdat av två tjocka vita streck så kan det visa att bäraren är huvudinstruktör för en dojo. Andra använder omgärdande vita streck för samtliga instruktörer med svart bälte (ibland först efter ett år eller efter instruktörsutbildning), även om det vanligen sägs att rött fält i sig signalerar instruktörsstatus (i enstaka skolor till och med på bälten under svart). Utövare som inte instruerar, eller i första hand identifierar sig som tävlande utövare, har i vissa skolor ett vitt (istället för rött) fält på sitt svarta bälte, men det är ovanligt och liksom icke-svarta bälten med rött fält så är detta bälten som måste specialbeställas eller hemtillverkas.

Mer ovanliga varianter är mörkblått bälte istället för svart eller högre (Royce Gracie och Helio Gracie i hög ålder). Bland Royces elever förekommer även svart bälte med blått istället för rött fält. Bakgrunden är att mörkblått istället för svart bälte från början användes inom BJJ för instruktörer, innan rena BJJ-tävlingar tog mer plats och nuvarande bältessystem infördes i samband med det (och formaliserades 1967). Helio återgick till mörkblått bälte (åtminstone när han var i Brasilien) som ett avståndstagande mot att stilen genom ökat tävlingsfokus började bli urvattnad i hans mening. Hans son Royce delade denna uppfattning och efter Helios död har Royce använt ett mörkblått bälte för att hedra sin far.

Ännu ovanligare varianter, som troligen är väldigt lokala i USA, är blåa eller gröna professor bars, för att visa stöd för polisen respektive militären.

Grader på svart bälte

Svartbältesgraderna (streck) fås efter fortsatt tränande och undervisning efter att ha graderats till svart och sker främst baserat på antalet år som utövaren har tränat som svartbältare. Första strecket benämns 1:a graden, så svart bälte utan streck kan sägas vara ”0:e” graden. För att själv kunna utföra svartbältesgraderingar krävs 2:a graden (ca 6 år från 0:e graden), men under Alexandre Paiva har 3:e graden tillämpats.

Det svarta bältet byts vid 7:e graden mot ett alternerande rött och svart bälte (denna grad har vår brasilianska instruktör Alexandre Paiva). Vid 8:e graden bärs ett alternerande rött och vitt bälte (denna grad har Alliances ledare, Jacaré Cavalcanti) och vid 9:e och 10:e graden bärs ett helrött bälte, men 10:e graden kan bara innehas av de nu avlidna grundarna Carlos och Helio Gracie med bröder.

Tiderna i år till nästa grad ska enligt IBJJF vara minst 3-3-3-5-5-5-7-7-10 (d.v.s. 3:år mellan graderna mellan 0:e och 3:e graden upp till 10 år mellan 8:e och 9:e graden).

 

För mer information om BJJs bälten, se IBJJF, som är ett kommersiellt företag utan formell auktoritet över stilen, men vars huvudsakliga riktlinjer följs av de flesta klubbar även internationellt.

 

Övriga bältesvarianter

Enligt IBJJF tillåts lokala variationer, exempelvis egna strecksystem på vuxenbälten på beslut av instruktören (”Until the brown belt, the adoption of the degree system is up to each professor”).

 

Från 2012 har IBJJF modifierade direktiv angående barnbälten, med tre varianter av varje tidigare existerande barnbälte (vit+färgen, färgen, svart+färgen). Samt att upp till 10 streck per bälte kan användas (men streck 5 innebär att det nedersta vita strecket ersätts med ett rött streck o.s.v.). Tillämpningen är förstås upp till varje enskild skola, där vi preliminärt endast kommer använda helfärgade bälten, om det blir aktuellt.

Bland annat Rickson Gracie använder ett vit-blått bälte mellan vitt och blått bälte.

Gracie Academy i USA, ofta kritiserat för sin kommersialisering och bristande kvalitetskontroll, införde ca 2011 ett rosa(!) bälte, som ges till de som klarar ett test i samband med en tiogångerskurs i kvinnligt självförsvar med totalt ca 20 tekniker. Samma skola har även ett ”tekniskt blått bälte”, för distanselever, där endast finstilt(!) på bältet skiljer det från ett riktigt blått BJJ-bälte.

Alternerande grön/gult bälte är ett tävlingsbälte som den ena tävlande ibland får dra på sig (och ibland måste det egna bältet vara kvar under) för att domare och publik ska se skillnad på dem. Alltså har det inget med gradering att göra.

Ordningsregler för BJJ

Ordningsregler för BJJ-träning inom Combat Academy

Allmänt

 • Vi tränar med varandra, inte mot varandra. Även om sparring kan se dramatisk ut utifrån så ska vi börja och sluta som vänner – detta visar vi bl.a. genom att vi skakar hand med alla när vi kommer eller går från träningslokalen samt innan och efter sparringmatcher (gärna även efter varje gång någon klappat av). Handskakning kan ersättas av handslap+fistbump (vid sparring) eller till och med en kram om situationen påbjuder.
 • Lämna prestigen i dörren. Det är ingen skam att klappa av (visa att man ger upp p.g.a. ett lås etc.), tvärtom lär sig alla inblandade betydligt mer. Om någon besegrar dig i kamp så betyder det inte att den personen står över dig som människa. Ta istället till vara på att den personen kan lära dig saker, även om han/hon är fysiskt mindre och svagare. Blanda inte ihop bältesgrader och skicklighet i kamp med människovärde.
 • Gör allt för att undvika skador, både på dig själv och din träningspartner.
 • Klappa i tid respektive ge hellre upp ett lås än riskera att skada en dumdristig träningspartner som inte klappar.
 • Var även uppmärksam på om din träningspartner klappar/ger upp (släpp då direkt!). Var extra uppmärksam om träningspartnern är upplåst på ett sätt som försvårar klappning samt vid strypningar.
 • Applicera alla lås succesivt och försiktigt, så träningskamraten har gott om tid att reagera med att klappa. Ryck aldrig in en teknik!
 • Är du mycket tyngre och/eller starkare än den du tränar med måste du förstås vara extra försiktig.
 • Fråga först instruktören om du under träningen vill gå och dricka, ”pudra näsan” eller måste avvika tidigare. Säg också till innan om du måste ha telefonberedskap under passet – sätt i annat fall telefonen på ljudlöst eller stäng av den.
 • Gi (träningsdräkt) rekommenderas. Håll din dräkt ren och hel. Brottas du med någon med mer ömtåliga träningskläder, exempelvis t-shirt, undvik att greppa i kläderna då de annars riskerar gå sönder och bli uttöjda. Träningskläder ska inte ha detaljer av metall etc. som kan riva dig själv eller träningspartnern.
 • Inget snusande eller förtäring på träningsytan. Vattenflaskor lämnas utanför när de inte dricks ur. Flaskor med annat än vatten förs inte in på träningsytan.
 • Skräpa inte ner (och ta med större skräpföremål hem så inte papperskorgarna blir överfulla), lämna inte kvar personliga tillhörigheter i träningslokalen och lägg tillbaka lånad utrustning i fint skick och på rätt plats.
 • Träningen sker helt på egen risk. Medlem förbinder sig att inte hålla Combat Academy eller dess instruktörer ansvariga för eventuell skada som inträffar i samband med träning, tävling, uppvisning eller dylikt. Medlem som betalat in terminsavgiften är dock olycksfallförsäkrad genom klubben (kan bli föremål för ändring).

Hygien, skador, sjukdomar

 • Har du någon sjukdom (kronisk såväl som tillfällig) som kan smitta din träningspartner får du under inga omständigheter träna. Detta gäller naturligtvis även vid rejäl förkylning, fotsvamp, svinkoppor etc.
 • Utbrott av smittsam sjukdom av ihållande (t.ex. svinkoppor) eller allvarligare karaktär ska så snart som möjligt anmälas till instruktör (t.ex. genom mail eller PM på Facebook), så vi tidigt kan sätta in åtgärder mot vidare smittspridning, t.ex. se till att alla tittar extra noga efter utslag och göra mer frekventa städningar med starka rengöringsmedel.
 • Börjar du känna dig krasslig så undvik större fysisk ansträngning på träningen då detta kan påskynda insjuknande eller försena tillfrisknande. Riskerar du att smitta skall du alltså inte träna alls. Tänk också på att vid feber eller ont i halsen kan det vara mycket farligt att träna med höjd puls (hjärtmuskelinflammation etc.).
 • Håll dig ren, fräsch och håll efter naglar, hår etc. Långa naglar riskerar att skada din motståndare och att brytas. Klipp eller tejpa. Hårgelé, rakvatten och annat kladdigt eller starkt luktande ska tvättas av innan träning. Detsamma gäller smink som kan färga av sig.
 • Torka upp svett och eventuellt blod och täck för öppna sår med plåster etc (se till att själv slänga plåster/tape som lossnat).
 • Svettas du mycket så använd gärna en avtorkningshandduk under passet så inte onödigt mycket hamnar på mattan och träningspartnern. Testa gärna också att ha t-shirt under träningsdräkten för att suga upp fukt.
 • Smycken kan både gå sönder och orsaka skador och skall därför ej bäras under träning. Piercingar och örhängen som inte enkelt kan tas av kan tejpas.
 • Har du några gamla skador, svårare astma etc. bör du underrätta instruktör om detta så att träningen kan anpassas, skador undvikas och beredskap hållas utifall att något skulle hända.
 • Duscha och tvätta hela kroppen med tvål direkt efter träning.

medkit

 • Elastisk linda, sporttape och plåster bör alltid finnas i din träningsväska. Bra att ha är även sårtvättsservetter.
 • Häng upp träningskläder för luftning direkt efter träning och tvätta dräkten efter max tre pass (t-shirt etc. efter varje pass). För att ta död på bakterier rekommenderar vi 60-grader men se upp med krymprisken, speciellt helt nya dräkter bör först tvättas några gånger i 40 grader.
 • Självklart använder vi inte anabola steroider eller andra otillåtna droger.

Vi rekommenderar att du även läser denna skrift om hygien och kontaktidrotter, skriven av två av Hiltis instruktörer.

Ansvar för teknikerna

 • De tekniker du lär dig kan orsaka svår och långvarig skada. Du har därmed som tränande ett stort ansvar att inte missbruka dina kunskaper.
 • Undvik att prova tekniker på utomstående som inte tränar själva. Tänk på att du kanske inte har så stor kontroll över tekniken som du tror och den som inte själv känner till en teknik och dess effekt vet inte heller att klappa i tid. En flick/pojkvän som får armen vriden ur led är inte en flick/pojkvän så länge till. Demonstrationer då endera parten är berusad är också olämpligt då kroppen inte signalerar lika effektivt när den riskerar att skadas och omdömet mentalt är försämrat.
 • Det du lär dig får endast i nödfall brukas skarpt. Bete dig inte mer oförsiktigt och provocerande bara för att du ökat din förmåga att försvara dig fysiskt, utan var istället säker i dig själv nog att kunna ligga lågt. Du behöver inte bevisa något, det räcker att du själv vet vad du kan. En konfrontation som urartar i slagsmål finns det inga vinnare i. Även om du själv blir attackerad så riskerar du rättslig påföljd om du skadar den andre parten. Att ha skadat någon, när det kunde ha undvikits, är inte heller något som samvetet och självbilden mår bra av.
 • Lär inte ut det du lärt dig till utomstående då de inte har de runtkunskaper som krävs för att till fullo kunna ta ansvar för och inte missbruka teknikerna (av såväl bristande moral som av oaktsamhet och okunskap). Farligare tekniker, tex nacklås, kräver dessutom sådana förkunskaper för att kunna utövas säkert att det är högst olämpligt att lära ut dessa till nybörjare.

Medlem som inte accepterar och följer dessa regler, kan i allvarliga fall uteslutas med omedelbar verkan och får då heller inga avgifter tillbaka.