1 Senast ändrad av Johan (2014-09-08 11:58:57)

Tråd: Graderingar

Redigerat av Johan:

Bältesföljd för vuxna: Vitt, blått, lila, brunt (samtliga med 0-4 streck), svart
Bältesföljd för barn/ungdom (<16): Vitt, grått, gult, orange, grönt (streck mm möjligt som undergrader till bältena)

Se även http://ibjjf.org/info/graduation-system , men notera att IBJJF tillåter att exempelvis egna strecksystem tillämpas även på vuxenbälten (när jag väckte frågan hos IBJJF så påpekade de att det i deras graderingsdokument faktiskt står "Until the brown belt, the adoption of the degree system is up to each professor").

Graderingskriterier

Vitt bälte

1 streck - kunna grundläggande positioner och tekniker (listan över "steg 1"). Man skall kunna redogöra för alla detaljer i teknikerna så att man själv kan visa en nybörjare på rätt sätt.

Alternativt deltagande i en större tävling samt minst 15 godkända tekniker på lista 1. Att klara resten av lista 1 är då en förutsättning innan andra strecket kan bli aktuellt.

2 streck - kunna använda större delen av ovanstående tekniker rätt och i full fart under pågående fight. Ha kommit en bit på vägen i inlärningen av listan över "steg 2". 

3 streck - ytterligare positioner och tekniker (listan över "steg 2"). Man skall kunna redogöra för alla detaljer i teknikerna så att man själv kan visa en en/två-strecks-graderad klubbkamrat på rätt sätt.

Alternativt medaljvinst i en större tävling samt minst 15 godkända tekniker på lista 2. Att klara resten av lista 2 är då en förutsättning innan fjärde strecket kan bli aktuellt.

4 streck - kunna använda större delen av ovanstående tekniker rätt och i full fart under pågående fight. Man ska, under såväl träningssparring som tävling, kunna besegra större delen av de utövare som har vitbältesgrader (förutsatt att de har motsvarande fysiska förutsättningar). I praktiken bör du ha ställt upp i ett flertal tävlingar för att få detta streck av oss, annars kan det ta längre tid att få graden.

Blått bälte (ca 2,5-3år från vitt bälte) - Ett kvitto på gedigna basics

För att få blått bälte bör man tydligt visa (både på träning och i tävling) att man har "växt ur" det vita bältet. Tydligast gör man detta genom att vinna sin klass i ett par av de större tävlingarna i kombination med att man har gedigna basics - väl insjunkna första- och andralistor.

En blåbältare har få luckor i sitt basicsgame och en djupgående förståelse av både tekniker och principer.

Streck på blått är helt upp till instruktörens bedömning. I grunden är varje streck 20% av vägen från blått till lila, så kraven för lila bälte är en god vägledning för utvecklingen som blåbältare. Bältestransitionen mellan blått och lila anses allmänt vara den svåraste och mest tidskrävande så räkna med 2-3 flitiga terminer per streck.

Teknikkrav på denna lista måste också uppfyllas, för att harmonisera med övriga Alliance-klubbar http://www.alliancebjj.com/pdfs/belt_requirements.pdf

Lila bälte (ca 3,5-7 år från blått bälte) - Ett kvitto på en avancerad teknikarsenal och grundläggande förståelse av avancerade koncept

En lilabältare har få luckor i sitt game (inte bara basics) och storleken på teknikarsenalen skiljer sig inte mycket från en svartbältares. Mycket god förståelse av principer, kan själv hitta nya tekniker och detaljer i teknikerna samt instinktivt förstå mekaniken bakom okända tekniker som lilabältaren själv utsätts för, för att bättre kunna försvara sig.

Har börjat kombinera och flöda mer obehindrat mellan teknikerna, tänka fler steg framåt och visa förståelse för motståndarens tankeprocesser och reaktioner genom att finta, skapa lägen och gillra fällor. Förståelse för strategi och tempo- teknik- och nivåväxlingar.

Kan själv analysera och hitta luckor i sitt game och självständigt avancera genom att inhämta kunskap från olika källor.

Detta bockas förstås inte av mot en checklista utan det är en sammanvägd bedömning som görs.

Teknikkrav på denna lista måste också uppfyllas, för att harmonisera med övriga Alliance-klubbar http://www.alliancebjj.com/pdfs/belt_requirements.pdf

Brunt bälte (ca 2,5-4 år från lila bälte) - Bemästrande av teknikarsenalen och djupgående förståelse av avancerade koncept. BJJn flödar naturligt och instinktivt.

Kriterier som för lila, men med djupgående förståelse. Gör få misstag. Har börjat finslipa och perfektera sina tekniker och renodla sitt game. Många egna tankar, tekniker och principupptäckter.

Ett brunbälte är på många sätt ett opolerat svartbälte och nu ska säcken bara knytas ihop och finstämmas.

Svart bälte (ca 1,5-4 år från brunt bälte) - Perfektion och sofistikation men samtidigt en "nybörjargrad på mästarnivå" som innebär en ny början.

Som Fabio Gurgel uttryckte det (ungefärligt återgett från huvudet); "I have learned more as a black belt than I did during all the time up to black belt, and I'm still learning".


Det finns mycket bra skrivet på nätet om utvecklingen som man går igenom i BJJ och vad varje nytt bälte kan sägas innebära, så ovanstående är på intet sätt ett komplett recept för de färgade bältena.

För er som vill jämföra med andra kampsporter skall ni veta att graderingar i BJJ ställer mycket högre krav än någon annan kampsport. Redan ett streck på vitbältesnivå kräver minst en termins väldigt flitigt tränande, att jämföra med gult bälte i annan kampsport.

En uppskattning är att blått bälte i BJJ motsvarar ungefär brunt i de flesta andra kampsporter och lila bälte i BJJ är betydligt svårare att ta än svart. En jämförelse är att det tog mig 9½ år att ta lila bälte i BJJ medan svart i karate "bara" tog 6½ år (varav första tiden dessutom var som knatte).


Graderingslista: (uppdateras löpande)

Grått bälte: Maximo (G: 16-05-31)

Ett streck:
Pierre (I: 16-12-20)

Två streck:
Nik (I: 13-05-31, II: 13-12-01)
Arvid (I: 14-10-03, II: 15-10-13)
Ellinor (I: 15-05-28, II: 15-12-15)
Elisabet (I: ??-??-??, II: 18-10-16)

Tre streck:

Fyra streck:


Blått bälte:
Calle de V (2 streck), (I: 08-12-14, II: 09-06-08, III: 09-12-02, IIII: 10-10-06, B: 11-05-23, BI: 12-08-26, B2: 13-12-13)
Tommie (I: 15-05-28, II: 15-12-15, III: 16-02-21, IIII & B: 16-04-26, B1: 16-09-18)
Björn L (I: 09-02-22, II: 09-10-18, III: 10-03-14, IIII: 2012-03-11, B: 12-10-28)
Valentina (I: 13-05-17, IIII: 14-04-27 (i Brasilien), B: 14-06-07 (Br))
Johan Hytte (III: ??-??-??, B: 14-11-09) (nu aktiv på Skift)
Hasse (I: 14-04-25, II: 14-11-09, III: 15-09-20 IIII och B: 2016-04-26)
Jocke Jr (I: 14-12-03, II: 16-02-23, III & IIII: 16-06-30, B: 16-12-20, B1: 17-09-26)
Oscar (Sr) (II: 16-03-29, III: ???, IIII: 16-12-20, B: 18-10-16)

Lila bälte:
Mattias (I: 10-12-??, II: 11-05-23, III: 11-08-24, IIII: 13-06-02, B: 13-12-13, B2: 14-11-09, B3: 15-05-28, B4: 15-10-18, L: 15-12-15, L1: 16-05-31) (nu bosatt på Åland)
Joakim (I: 11-10-17, II: 12-12-16, III: 13-06-02, IIII: 13-12-13, B: 14-11-09, B1: 15-10-18, B2: 16-09-18, B3: 17-04-02, B4: 170926, L: 18-03-13, L1: 18-10-16)


För mer info om graderingar, se: http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_ … su#Grading

Färgerna på BJJ-bältena efter vitt ("faixa branca") är (i ordning) blått ("faixa azul"), lila ("faixa roxa"), brunt ("faixa marrom") och svart ("faixa preta"), samtliga kan förses med 1-4 streck. Minimiålder för blått bälte är 16 år, innan dess används barnbälten i färgerna vitt, gult, oranget och grönt (även de kan förses med 1-4 streck). Minimiålder för svart bälte är 18 år.

BJJ-bältenas konstruktion skiljer sig från andra stilars bälten genom att de har ett svart fält (eller rött fält om det är ett svart bälte) en kort bit in på ena bältesänden. Det är där strecken placeras.

Är ovan nämnda fält inringat av två (lite tjockare?) vita streck (som går tvärs över/runt bältet på samma sätt som övriga streck) sägs det visa att bäraren är instruktör. Jag har dock själv bara sett detta på svarta bälten, där det röda fältet alltså har varit inramat av bredare(?) (än själva svartbältesgrads-strecken) vita streck, ett längst ut på varje kortsida av fältet. Jag har även läst på andra diskussionsforum att det även finns rena "fighter-svartbälten" som bara har ett helrött, eller (stod det på ett ställe) helvitt fält på sitt svarta bälte. Något helvitt fält har jag aldrig sett men helrött fält (utan inringande breda vita streck) har jag åtminstone sett på bild så det skulle eventuellt kunna stämma. Jag läste även någonstans att rött fält på färgat (alltså under svart) bälte även det skulle betyda att bäraren är instruktör men detta har jag aldrig sett någon ha och heller inte sett sådana bälten säljas någonstans. Av ovan nämnda har jag inom Alliance bara sett de vita inramande "instruktörsstrecken" runt det svarta bältets röda fält tillämpas i och med att Alexandre mfl har så på sina bälten (jag har dock aldrig kommit ihåg att fråga om betydelsen). Hittar någon mer information om något av det ovan beskrivna så skicka gärna en länk! Enligt IBJJFs graderingskompendium så tycks vita inramande strecken vara standard på alla svarta bälten.

Svartbältesgrader visas genom lite smalare(?) vita streck på det svarta bältets röda fält. Svartbältet fås först helt utan gradstreck så "första graden" är egentligen den andra möjliga svartbältesgraden. Till skillnad från japanska stilar så har jag aldrig hört svartbältesgraderna kallas för "dan" inom BJJ (detsamma gäller färgade bälten som inte heller någon använder ordet "kyu" om). Andra graden på svart krävs för att kunna utföra svartbältesgraderingar.

Det svarta bältet byts vid 7e graden mot ett alternerande rött och svart bälte (denna grad har Alliances ledare, Jacaré Cavalcanti). Vid 8e graden bärs ett alternerande rött och vitt bälte och vid 9e och 10e graden bärs ett helrött bälte, men 10e graden kan bara innehas av de grundande bröderna Helio och Carlos Gracie och deras bröder. Inom Gracie-familjen har Carlson, Reylson Gracie och Rorion Gracie (söner till Helio och Carlos Gracie) fått 9e graden (dvs tionde mästarnivån om man räknar in svart utan streck).

Svartbältesgraderna fås efter fortsatt tränande och undervisning efter att ha graderats till svart och sker främst baserat på antalet år som utövaren har tränat som svartbältare.


De övergripande organisationerna IBJJF och CBJJO tycks även själva ha vissa uppritade mallar även om de inte helt verkar gå ihop med hur det ser ut inom tex Alliance. Det gråa(!) barnbältet (ska tydligen komma innan gult) som nämns på CBJJO har jag aldrig sett användas tex.

Hoppas den genomgången ska stilla allas vetgirighet på bältesfronten =)

Nyfunna källor (på portugisiska, får uppdatera texten ovan efter att ha läst igenom ordentligt):
http://www.geocities.com/jiu_sul/faixas.html
http://www.lerjji.com.br/documentos/hie … aixas.html
http://www.angelfire.com/ult/jiujitsu/Faixas.htm
http://www.cbjj.com.br/graduacao.htm
http://www.ibjjf.org/graduation.htm

Tillägg angående rosa bälte:

Gracie academy har nyligen (ca 2011) börjat med ett rosa bälte, som ges till de som klarar ett test i samband med en 10gångers (distans?)kurs för kvinnligt självförsvar med totalt ca 20 tekniker. Nämnde jag att det fått utstå en del kritik på nätet? Men WTF, det är ju rätt charmigt med ett rosa bälte! Harmlöst också eftersom det uttryckligen kommer innan blått bälte. Detta bälte finns förstås inte inom IBJJFs system och det sägs inte heller något om hur rosa bälte förhåller sig till vitt bälte med olika antal streck (inte heller framgår om Gracie academy tillämpar streck på sitt rosa bälte).

http://www.stevebjj.com/store/shop/cust … itsu-belt/ föreslås istället att ett rosa bälte (gärna av löjligt lång storlek, typ A5) används som ett "Belt of shame" för de som glömt sitt eget bälte. Själv tycker jag att rosa är rätt macho i BJJ-sammanhang och att det inte är en färg som ska användas för förnedring (det kan ju dessutom uppfattas som kvinno/HBT-förnedrande, vilket inte är så kul).

Tillägg angående grön/gult bälte:

Detta är ett tävlingsbälte som den ena tävlande ibland får dra på sig (och ibland måste det egna bältet vara kvar under) för att domare och publik ska se skillnad på dem. Alltså har det inget med gradering att göra (men det är ett rätt snyggt bälte, som ju har brasilianska färgerna).

Tillägg angående barnbälten:

Från 2012 har IBJJF modifierade direktiv angående barnbälten, med flerfärjade varianter av varje tidigare existerande barnbälte. Samt att upp till 10 streck per bälte kan användas (men streck 5 innebär att det nedersta vita strecket ersätts med ett rött streck o.s.v.). Dock får de enskilda skolorna stor frihet i hur bältessystemet för barn tillämpas och man behöver inte använda alla flerfärgade bälten och streck etc. om man inte vill. Men bra att alternativet finns.

http://fujisports.com/images/thumbs/0000105_370.jpeg
Exempel på grått bälte som numera kan delas upp i vit-grått, helgrått och grå-svart, så barnen kan få uppmuntran genom mer frekventa graderingar.

Se http://www.ibjjf.org/docs/kidsbeltsystem.pdf

När vi drar igång barngrupper är helt upp till de med barn i lämplig ålder som är villiga att lägga ner tid på det. Lokaltider finns, så det är bara att prata med mig (Johan) och Anders om ni vill engagera er. Kommer det igång sådan verksamhet så kan jag givetvis hjälpa till med graderingarna.


Inaktiva graderade:

Ett streck:
(David)
(Micke F)
(Linus)
(Thomas)
(Andreas B)
(Brandreas)
(Erik)
(Markus Skoog)
(Nima)
(Markus L (I*: 09-12-07))
(Kaj (I: 10-01-17))
(Ludvig (I: 10-02-01))
(Jimmy (I: 10-04-21))
(Chris (I: 10-05-02), nu blått bälte på Prana)
Daniel S (I: 11-02-27)
Andreas H (I: 13-05-17)
Dara (I: 13-05-31)
Evan (I: 13-05-31)


Två streck:
(Billy)
(Alex, nu lila bälte på Prana)
(Micke Andersson)
(Wil)
(Victor (I: 07-12-02, II: 09-12-07))
Andreas S
Klysing (II: 12-12-16, B: VT14 (från Lollo))
Tommy W
Robert (I: 12-11-14, II: 13-05-17)
Susanna (I: 13-12-01, II: 14-05-30)


Tre streck:
(Fredrik Z (III: 09-12-02), nu på Prana)

Fyra streck:
(Oscar N)
(Mikael Andéhn)
(Linda (I: 09-11-22, II: 10-05-24, III: 11-04-11, IIII: 2012-03-11))

Blått bälte:
Christina E (B fr Paiva i finland 2006, 2 streck)
(Marcus Gaude (B fr Paiva 2008-01, 2 streck 09-08-13), nu lila på Prana)
Pontus S (2 streck), (VittII <2005, Blått ca 2009 (på Hlti?), B2: 2011-05-23) Nu på Kampsportstadion

Lila bälte:
Niclas E (L: 14-03-08 (från Steven))
(namn inom parantes är ej BJJ-aktiva i klubben för närvarande och har inte tränat hos oss på över en termin alternativt är utflyttade e dyl)

  

Sv: Graderingar

Tufft!

Grattis till era egna graderingar förresten! Känns stort!
När kommer bilderna?

"I am a shark, the ground is my ocean...and most people can't even swim" - Machado brothers
  

Sv: Graderingar

Även jag ber att få gratulera!
Starkt jobbat av er!

  

4 Senast ändrad av Johan (2014-09-08 09:03:12)

Sv: Graderingar

Med anledning av att de redan tidigare klarat av själva kriterierna så fick Oscar och Andreas idag officiellt vars ett vitt bälte med streck att bära. Grattis! Vi hoppas kunna dela ut fler välförtjänta första streck senare under terminen så vi hoppas att ni allihopa ligger i och tränar riktigt flitigt!

Listan över "steg 1" har setts över och vi har kommit fram till att den fortfarande duger fint så den utgör numera rakt av kraven för vitt med första strecket. Vi kommer senare även att gå igenom och eventuellt revidera "steg 2"-listan där vi antagligen kommer att lägga på ett par positioner innan vi fastställer den för vitt med två streck.

En komplett förteckning över alla graderade klubbmedlemmar sitter på anslagstavlan. Utöver tidigare nämnda så har vi ju faktiskt haft två stycken som har fått streck av Alexandre själv: Christina (1 streck) och Tommy (2 streck).
Redigerat av Johan:

I december 2005 fick vi tillstånd av Alexandre Paiva (svartbältare och fd världsmästare i BJJ) att gradera upp till vittbälte med fyra streck. Fr.o.m. jan 2008 får jag (Johan) gradera er ända upp till blått bälte med fyra streck. Sammanfattningsvis är kraven för de olika vitbältesstrecken som följer:

1 streck - kunna grundläggande positioner och tekniker (listan över "steg 1"). Man skall kunna redogöra för alla detaljer i teknikerna så att man själv kan visa en nybörjare på rätt sätt.

Alternativt (gäller från VT13 och tills vidare) deltagande i en större tävling samt minst 15 godkända tekniker på lista 1. Att klara resten av lista 1 är då en förutsättning innan andra strecket kan bli aktuellt.

2 streck - kunna använda större delen av ovanstående tekniker rätt och i full fart under pågående fight. Ha kommit en bit på vägen i inlärningen av listan över "steg 2". 

3 streck - ytterligare positioner och tekniker (listan över "steg 2"). Man skall kunna redogöra för alla detaljer i teknikerna så att man själv kan visa en en/två-strecks-graderad klubbkamrat på rätt sätt.

4 streck - Man ska, under såväl träningssparring som tävling, kunna besegra större delen av de utövare som har vitbältesgrader (förutsatt att de har motsvarande fysiska förutsättningar). I praktiken bör du ha ställt upp i ett flertal tävlingar för att få detta streck av oss.

<johan>
För att få blått bälte bör man tydligt visa (både på träning och i tävling) att man har "växt ur" det vita bältet. Tydligast gör man detta genom att vinna sin klass i ett par av de större tävlingarna (t.ex. Stockholm Open BJJ och Scandinavian Open BJJ) i kombination med att man har gedigna basics - väl insjunkna första- och andralistor.
</johan>

För er som vill jämföra med andra kampsporter skall ni veta att graderingar i BJJ ställer mycket högre krav än i de flesta andra kampsporter. Ett streck på vitbältesnivå kräver minst en termins väldigt flitigt tränande. Streck på blåbältesnivå kräver ungefär ett års flitigt tränande.

Johan: En uppskattning är att blått bälte i BJJ motsvarar ungefär brunt i de flesta andra kampsporter och lila bälte i BJJ är betydligt svårare att ta än svart. En jämförelse är att det tog mig 9½ år att ta lila bälte i BJJ medan svart i karate "bara" tog 6½ år (varav första tiden dessutom var som knatte). Blått bälte i BJJ tog mig, Anders och Christina strax under 3 år (ska kolla upp tiden mer exakt för mig och Anders, kan vara kortare) från träningsstarten. Brunt bälte tog mig 11,5år från BJJ-träningsstart att ta. Transitionen från blått till lila är enligt min erfarenhet alltså den klart svåraste/mest tidskrävande.


Graderingslista: (uppdateras löpande)
Ett streck:
Andreas H (I: 13-05-17)
Dara (I: 13-05-31)
Evan (I: 13-05-31)
Hasse (I: 14-04-25)

Två streck:
Tommy W
Robert (I: 12-11-14, II: 13-05-17)
Nik (I: 13-05-31, II: 13-12-01)
Susanna (I: 13-12-01, II: 14-05-30)

Tre streck:
Johan Hytte

Fyra streck:
Joakim (I: 11-10-17, II: 12-12-16, III: 13-06-02, IIII: 13-12-13)

Blått bälte:
Pontus S (2 streck), (VittII <2005, Blått ca 2009, B2: 2011-05-23)
Calle de V (2 streck), (I: 08-12-14, II: 09-06-08, III: 09-12-02, IIII: 10-10-06, B: 11-05-23, BI: 12-08-26, B2: 13-12-13)
Björn L (I: 09-02-22, II: 09-10-18, III: 10-03-14, IIII: 2012-03-11, B: 12-10-28)
Mattias (I: 10-12-??, II: 11-05-23, III: 11-08-24, IIII: 13-06-02, B: 13-12-13)
Valentina (I: 13-05-17, IIII: 14-04-27 (i Brasilien), B: 14-06-07 (Br))

Lila bälte:
Niclas E (L: 14-03-08 (från Steven))

För mer info om graderingar, se: http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_ … su#Grading

Färgerna på BJJ-bältena efter vitt ("faixa branca") är (i ordning) blått ("faixa azul"), lila ("faixa roxa"), brunt ("faixa marrom") och svart ("faixa preta"), samtliga kan förses med 1-4 streck. Minimiålder för blått bälte är 16 år, innan dess används barnbälten i färgerna vitt, gult, oranget och grönt (även de kan förses med 1-4 streck). Minimiålder för svart bälte är 18 år.

BJJ-bältenas konstruktion skiljer sig från andra stilars bälten genom att de har ett svart fält (eller rött fält om det är ett svart bälte) en kort bit in på ena bältesänden. Det är där strecken placeras.

Är ovan nämnda fält inringat av två (lite tjockare?) vita streck (som går tvärs över/runt bältet på samma sätt som övriga streck) sägs det visa att bäraren är instruktör. Jag har dock själv bara sett detta på svarta bälten, där det röda fältet alltså har varit inramat av bredare(?) (än själva svartbältesgrads-strecken) vita streck, ett längst ut på varje kortsida av fältet. Jag har även läst på andra diskussionsforum att det även finns rena "fighter-svartbälten" som bara har ett helrött, eller (stod det på ett ställe) helvitt fält på sitt svarta bälte. Något helvitt fält har jag aldrig sett men helrött fält (utan inringande breda vita streck) har jag åtminstone sett på bild så det skulle eventuellt kunna stämma. Jag läste även någonstans att rött fält på färgat (alltså under svart) bälte även det skulle betyda att bäraren är instruktör men detta har jag aldrig sett någon ha och heller inte sett sådana bälten säljas någonstans. Av ovan nämnda har jag inom Alliance bara sett de vita inramande "instruktörsstrecken" runt det svarta bältets röda fält tillämpas i och med att Alexandre mfl har så på sina bälten (jag har dock aldrig kommit ihåg att fråga om betydelsen). Hittar någon mer information om något av det ovan beskrivna så skicka gärna en länk!

Svartbältesgrader visas genom lite smalare(?) vita streck på det svarta bältets röda fält. Svartbältet fås först helt utan gradstreck så jag tror (även efter att ha kollat på bilder i fotoalbumet) att svartbältesgraden är antal streck plus ett. Alltså skulle tre streck innebära svart bälte av fjärde graden, vilket är den grad Alexandre Paiva har. Till skillnad från japanska stilar så har jag aldrig hört svartbältesgraderna kallas för "dan" inom BJJ (detsamma gäller färgade bälten som inte heller någon använder ordet "kyu" om).

Enligt wikipedia byts det svarta bältet vid 8e graden mot ett alternerande rött och svart bälte. Vid 9e och 10e graden bärs ett helrött bälte men 10e graden kan bara innehas av de grundande bröderna Helio och Carlos Gracie och deras bröder. Inom Gracie-familjen har Carlson, Reylson Gracie och Rorion Gracie fått 9e graden. Svartbältesgraderna fås efter fortsatt tränande och undervisning efter att ha graderats till svart och sker enligt uppgift per automatik beroende på antalet år som utövaren har tränat som svartbältare (3 år per grad har jag för mig?). Hittar inga jättetillförlitliga källor på något av ovanstående. Komplettera gärna om du hittat någon bättre info!

De övergripande organisationerna IBJJF och CBJJO tycks även själva ha vissa uppritade mallar även om de inte helt verkar gå ihop med hur det ser ut inom tex Alliance. Det gråa(!) barnbältet (ska tydligen komma innan gult) som nämns på CBJJO har jag aldrig sett användas tex.

Hoppas den genomgången ska stilla allas vetgirighet på bältesfronten =)

Nyfunna källor (på portugisiska, får uppdatera texten ovan efter att ha läst igenom ordentligt):
http://www.geocities.com/jiu_sul/faixas.html
http://www.lerjji.com.br/documentos/hie … aixas.html
http://www.angelfire.com/ult/jiujitsu/Faixas.htm
http://www.cbjj.com.br/graduacao.htm
http://www.ibjjf.org/graduation.htm

Tillägg angående rosa bälte:

Gracie academy har nyligen (ca 2011) börjat med ett rosa bälte, som ges till de som klarar ett test i samband med en 10gångers (distans?)kurs för kvinnligt självförsvar med totalt ca 20 tekniker. Nämnde jag att det fått utstå en del kritik på nätet? Men WTF, det är ju rätt charmigt med ett rosa bälte! Harmlöst också eftersom det uttryckligen kommer innan blått bälte. Detta bälte finns förstås inte inom IBJJFs system och det sägs inte heller något om hur rosa bälte förhåller sig till vitt bälte med olika antal streck (inte heller framgår om Gracie academy tillämpar streck på sitt rosa bälte).

http://www.stevebjj.com/store/shop/cust … itsu-belt/ föreslås istället att ett rosa bälte (gärna av löjligt lång storlek, typ A5) används som ett "Belt of shame" för de som glömt sitt eget bälte. Själv tycker jag att rosa är rätt macho i BJJ-sammanhang och att det inte är en färg som ska användas för förnedring (det kan ju dessutom uppfattas som kvinno/HBT-förnedrande, vilket inte är så kul).

Tillägg angående grön/gult bälte:

Detta är ett tävlingsbälte som den ena tävlande ibland får dra på sig (och ibland måste det egna bältet vara kvar under) för att domare och publik ska se skillnad på dem. Alltså har det inget med gradering att göra (men det är ett rätt snyggt bälte, som ju har brasilianska färgerna).

Tillägg angående barnbälten:

Från 2012 har IBJJF modifierade direktiv angående barnbälten, med flerfärjade varianter av varje tidigare existerande barnbälte. Samt att upp till 10 streck per bälte kan användas (men streck 5 innebär att det nedersta vita strecket ersätts med ett rött streck o.s.v.). Dock får de enskilda skolorna stor frihet i hur bältessystemet för barn tillämpas och man behöver inte använda alla flerfärgade bälten och streck etc. om man inte vill. Men bra att alternativet finns.

http://fujisports.com/images/thumbs/0000105_370.jpeg
Exempel på grått bälte som numera kan delas upp i vit-grått, helgrått och grå-svart, så barnen kan få uppmuntran genom mer frekventa graderingar.

Se http://www.ibjjf.org/docs/kidsbeltsystem.pdf

När vi drar igång barngrupper är helt upp till de med barn i lämplig ålder som är villiga att lägga ner tid på det. Lokaltider finns, så det är bara att prata med mig (Johan) och Anders om ni vill engagera er. Kommer det igång sådan verksamhet så kan jag givetvis hjälpa till med graderingarna.


Inaktiva graderade:

Ett streck:
(David)
(Micke F)
(Linus)
(Thomas)
(Andreas B)
(Brandreas)
(Erik)
(Markus Skoog)
(Nima)
(Markus L (I*: 09-12-07))
(Kaj (I: 10-01-17))
(Ludvig (I: 10-02-01))
(Jimmy (I: 10-04-21))
(Chris (I: 10-05-02), nu blått bälte på Prana)
Daniel S (I: 11-02-27)


Två streck:
(Billy)
(Alex, nu lila bälte på Prana)
(Micke Andersson)
(Wil)
(Victor (I: 07-12-02, II: 09-12-07))
Andreas S
Klysing (II: 12-12-16, B: VT14 (från Lollo))Tre streck:
(Fredrik Z (III: 09-12-02), nu på Prana)

Fyra streck:
(Oscar N)
(Mikael Andéhn)
(Linda (I: 09-11-22, II: 10-05-24, III: 11-04-11, IIII: 2012-03-11))

Blått bälte:
Christina E (2 streck)
(Marcus Gaude (2 streck 09-08-13), nu lila på Prana)

(namn inom parantes är ej BJJ-aktiva i klubben för närvarande och har inte tränat hos oss på över en termin alternativt är utflyttade e dyl)

  

Webbplats

5 Senast ändrad av billy (2006-01-04 01:06:27)

Sv: Graderingar

Grattis killar!

För de nybörjare som inte känner till graderingssystemet kan den här länken vara bra.

http://www.bjj.org/articles/harris-progression.html

Värt att veta är att standarden är olika beroende på vilket land man kommer från och hur många svartbältare som finns som kan gradera upp eleverna.
Exempelvis är nordiska vit, blå och lilabältare väldigt duktiga då det inte är ofta man får chans att gradera sig här, medans svartbältarna i brasilien och usa
är (oftast) bättre än deras nordiska motsvarigheter. Detta beror självklart på att det finns större konkurrens och utbyte där på andra sidan pölen.

Rätta mig om jag har fel, Johan eller Anders.

"I am a shark, the ground is my ocean...and most people can't even swim" - Machado brothers
  

Sv: Graderingar

Ett nytt grattis ! Denna gång till Micke Andersson som fick sitt första streck på bältet vid gårdagens träning.

Nu hoppas vi att flera som tränat minst en termin, sätter full fart och lär in teknikerna så att vi kan bocka av och få fram fler graderade.

Vi har också jobbat fram kraven för två streck. Listan sitter på väggen i träningslokalen.

Andreas, Christina, Oscar och Micke pushar givetvis sig själva fram för att nå ännu högre höjder :-)

  

Sv: Graderingar

Nytt Grattis, denna gång till Pontus som klarat steg 1 = 1 streck.

Pontus har tränat i många år och är en duktig fighter. Vi har fler sådana som inte graderats ännu. Det är inte så konstigt eftersom vi inte har börjat med graderingar förrän i år. Alla måste "harva" sig igenom de obligatoriska teknikerna och dessutom kunna visa upp dem med alla detaljer. Tuffa krav men i vår klubb lägger vi extra stor vikt vid detaljerad kunskap om teknikerna.

Varför skall man kunna alla detaljer om en teknik? Räcker det inte med att rycka in tekniken med råstyrka?

- endast en perfekt utförd teknik garanterar att du lyckas mot en tyngre och starkare motståndare.

- den ultimata fightern har en intuitiv känsla för tekniker. Nya tekniker uppfinns i situationen och attacker med okända tekniker avvärjs automatiskt. Att komma dithän tar lång tid men underlättas av en djup förståelse av teknikerna.

- för den goda stämningen och för klubbens långsiktiga överlevnad är det viktigt att alla graderade kan visa korrekta tekniker för nybörjare och lägre graderade.

Nu ser vi framemot att få gradera några till innan den här terminen är slut (31/5). Det finns till och med en chans för de som börjat träna i år men som har tränat väldigt flitigt. Kom igen pusha själv ! Be kompisen som redan är graderad att visa dig korrekt teknik! Visa upp för Anders eller Johan för avprickning!

  

Sv: Graderingar

Grattandet fortsätter! Denna gång är det Alex och David som båda gjort sig förtjänta av första strecket. Extra roligt eftersom de faktiskt inte tränat mer än denna termin om än oerhört flitigt och fokuserat. Samt att båda har bra fallenhet för BJJn både på att snappa upp tekniker och på att sedan visa och förklara dessa. Totalt har vi nu sju stycken enstreckare i klubben varav fyra har gjort själva testen under denna termin. Och fler hoppas vi att det kommer bli men det är upp till er för att jag och Anders kommer fortsätta vara ena petiga jävlar =)

Tillägg: Idag (8/5) på träningen fick även Billy sitt första streck till sist efter många års träning. Det var verkligen hög tid och egentligen bara godkännande av listan med "skolbokstekniker" som saknades. Grattis!

PS.

Alla som har ett streck, se till att så snart som möjligt antingen ordna ett riktigt BJJ-bälte eller själva sy på ett svart fält på ert nuvarande vita bälte! Det svarta fältet skall vara på den ände av bältet där det inte sitter någon tillverkarlapp. Fältet börjar ca fem centimeter in på bältet och är ca 7,5cm långt om man går efter ett Krugans-bälte. På ett Keiko Raca bälte börjar fältet ca 3,6cm in på bältet och är ca 16,1cm långt. Vill man fuska kan man kanske lösa det hela provisoriskt med exempelvis svart hockeytape/vävtape, men blir nog inte så snyggt eller hållbart.

  

Webbplats

Sv: Graderingar

Vi har nu kört med graderingar under en termin och våra erfarenheter är att första strecket är lagom svårt. Däremot är steg 2-teknikerna väsentligt svårare. Det behövs mer tid för att dessa skall mogna och verkligen "sitta". Vi har därför bestämt att vi kastar om ordningen på streck 2 och 3.

1 streck - kunna grundläggande positioner och tekniker (= listan över "steg 1"). Man skall kunna redogöra för alla detaljer i teknikerna så att man själv kan visa en nybörjare på rätt sätt.

2 streck - "fightning skills" dvs kunna använda ovanstående tekniker rätt och i full fart under pågående fight.

3 streck - ytterligare positioner och tekniker (= listan över "steg 2").

4 streck - fighting-förmåga på blåbältes-nivå, dvs vid nästa tillfälle skall vi "utan att skämmas" kunna föreslå Alexandre att gradera er till blått bälte.

För er som vill jämföra med andra kampsporter skall ni veta att graderingar i BJJ ställer mycket högre krav än i de flesta andra kampsporter. Renzo och Royler Gracie säger i sin bok (Brazilian Jiu-Jitsu, Theory and Technique) att purple-belt i BJJ motsvarar svart bälte i de flesta andra kampsporter. Det tyder på att blått bälte i BJJ borde kunna motsvara brunt bälte i någon annan kampsport.

Tillägg från Johan: Tredje strecket kräver förstås också en ökad mognad i teknik och fighting-förmåga utöver listan.

  

Sv: Graderingar

Grattis till två streck !

Efter ändringen av graderingssystemet (se posten här ovanför) så har äntligen, efter många års flitigt tränande, vi kunnat gradera Andreas S, Christina E och Oscar N till två streck. Det har garanterat kostat dem mycket svett ;-)

  

Sv: Graderingar

Efter att ha kommit 3a (bland 16 tävlande i viktklassen) i Västerås har nu även Pontus fått sitt andra streck.

  

Webbplats

Sv: Graderingar

Jättegrattis till Christina som nu i juni graderats av Alexandre Paiva till blått bälte. Klubbens första "elev" som har nått den nivån och dessutom direkt från "vitt med två streck". En bekräftelse på att klubben har hög klass på sina egna graderingar.

Johan belönades med två streck på sitt lila bälte ("halvvägs till brunt") och befäster därmed sin position som klubbens mest tekniska och bästa BJJ-fighter. Måste ha bra gener ;-)

  

Sv: Graderingar

Grattis Christina!! Verkligen glada nyheter! Ser fram emot att få se bilderna från Finland! Vi ses snart! :D

  

Sv: Graderingar

På onsdagspasset fick Billy sitt välförtjänta andra streck på bältet efter en flitig start på terminen.
Jag och Anders hoppas att samtliga andrastreckare ger järnet under terminen för att lära in andrastegslistan! Hittills är det bara Christina som fått godkänt på hela den (och först efter att ha fått blått bälte av Alexandre), så be gärna även henne att visa om det är något på listan som ni är osäkra på! Fungerar det bra med basics-passet på onsdagarna så kommer vi att kunna köra betydligt mer andrastegstekniker (och ännu mer godis) på övriga träningar.
Nuvarande enstreckare får förstås också gärna lära sig alla andrastegsteknikerna men det viktigaste är inte teknisk kvantitet utan teknisk kvalitet så glöm inte att ständigt återkomma till- och finslipa grundteknikerna (gäller förstås även blå och lilabältare). Ett bra sätt är att träna dubbelpass på onsdagarna (eller så länge på basics-passet som man hinner med, bättre vara med en halvtimme än ingenting alls).

  

Webbplats

Sv: Graderingar

Någon frågade mig hur lång tid det tar mellan graderingarna. Det finns inget enkelt svar men vi kan konstatera att om man är flitig ( 3 - 4 pass i veckan) och har lätt för att lära, så är det möjligt att ta ett streck per termin dvs minst två år för fyra streck. Därefter skall man vara mogen för att prova till en blåbältesgradering för Alexandre Paiva.

Det är självklart så att man lär sig mycket mer om man tränar flera gånger i veckan. Om du ökar från en gång till två gånger (eller från två till fyra) så lär du dig inte bara dubbelt så mycket utan kanske tre gånger så mycket eftersom du inte missar några tekniker och inte hinner glömma mellan varven. Dessutom är det så att vi som instruerar i första hand anpassar teknikerna efter de som tränar mest (och nybörjarna).

Som någon sa: "den som inte sätter av tid för träning, får förr eller senare sätta av tid för sjukdom".

Alltså, träna mera :-)

  

Sv: Graderingar

På dagens pass blev det ett riktigt frossande i nya streck. Alexander och Micke A fick vars ett andra streck på sina bälten eftersom deras tekniska utveckling tydligt syntes under helgens tävling som de var med i. Båda använde sig av en avslappnad stil och arbetade kontrollerat och systematiskt och visade att de fått en fin grund att arbeta vidare med.
Micke F fick äntligen sitt första streck efter att ha legat i hårdträning på backguard escapes. Denna har även tidigare visat sig vara den kanske svåraste tekniken att bli godkänd på av alla på första listan. Därför finns denna uppladdad på http://bjj.nyh.se/forum/viewtopic.php?pid=246#p246 om ni vill smygträna och läsa på hemma.

  

Webbplats

Sv: Graderingar

Grattis Marcus !!!

På träningen igår (onsdag) visade Marcus Gaude upp sista tekniken i steg 1 listan på ett utmärkt sätt. Eftersom han också är en mycket bra fighter graderade vi honom med två (!) streck för första gången i klubbens historia. Stort grattis Marcus, du är väl värd din gradering! För att ändå visa att det finns mer kvar att lära så fick Marcus gå en ovanligt tuff match mot Johan innan han fick sina streck;-)

  

Sv: Graderingar

På onsdagsträningen (igår/"idag") fick Fredrik Z till sist sitt första streck efter att han visat att han verkligen råpluggat backguard escape. Tror ingen kämpat hårdare för sitt första streck än Fredrik så det var verkligen välförtjänt.

  

Webbplats

Sv: Graderingar

På träningen idag fick Johan Hytte och Mikael Andehn sina efterlänktade första streck (vars ett) på sina bälten efter att ha tränat sedan början av vårterminen. Båda har flitigt tränat både BJJ och MMA hela våren och dessutom just varit med på sin första, men definitivt inte sista, tävling och på så sätt börjat stärka sina tävlingsnerver och provat sparring under stress mot motståndare som har andra tekniker och beteenden än de egna klubbkamraterna.

Micke och Johan är de första sedan januari på klubben som har blivit graderade. Förhoppningsvis dröjer det inte lika länge innan jag och Anders får privilegiet att dela ut nästa bältesstreck till någon/några välförtjänt(a) klubbmedlem(ar). Möjligen att klubben inom den närmsta framtiden kommer att få sin(a) första trestreckare. Ni får hjälpa till att driva på de glada gossar som börjar bli aktuella!

  

Webbplats

Sv: Graderingar

Hell yeah this is only the beginning.. WAR!!

"I dont believe in belts, toughness cant be ranked"
John C Reily
  

Sv: Graderingar

Nu har klubben fått sina första tre-streckare någonsin (Christina fick blått direkt från två streck). Oscar Nyh och Markus Gaude blev de lyckliga tu.

Micke Andéhn och Johan Hytte fick också sina efterlängtade andra streck efter att ha fått klart för sig att deras första-någonsin-matcher kanske inte var så tokiga ändå jämfört med "vissa andras". =)

Stort grattis allihop och god jul! Nästa gång vi ses är ju som tidigast precis innan julafton.

  

Webbplats

Sv: Graderingar

Det var jävligt oväntat kan jag säga hehe.. Trodde det skulle dröja några månader till. Men fan va kul =) E stolt som en tupp hehe Ha det grymt bra i brasilien o visa dom vad en svensk viking kan göra!
WAR!

"I dont believe in belts, toughness cant be ranked"
John C Reily
  

Sv: Graderingar

Ja, verkligen en trevlig överraskning. Hoppas det blir lite nya streck nere i Brasilien också! Det var kul att se din första match, helt galen choke han körde där... Trevligt med filmkväll, hoppas ni inte såg allt för coola grejjer efter jag hade åkt. Glöm inte att rapportera regelbundet från regnskogen!

  

Sv: Graderingar

O akta dig fr transorna johan.. Vi vet att det e lockande men BIG NO NO  =)

"I dont believe in belts, toughness cant be ranked"
John C Reily
  

Sv: Graderingar

Grattis Linus !

Linus klarade sista svåra hindret med glans. Backguard escape satt som den skulle. Nu sitter också första strecket fint på plats på bältet. Grattis !

Några andra är bra på gång mot första strecket, men nu gäller det att komma på träningarna och visa upp vad ni går för!