Tråd: Friskvårdsbidrag

Anders, kan ni skriva ut kvitton direkt på plats eller är det nåt man behöver be om i förväg? I vilket fall som helst behöver jag ett för att kvittera ut bidrag från jobbet :)

Tap, snap or nap.
  

Sv: Friskvårdsbidrag

Jupp jag behöver också ett kvitto, om nu firman godkänner bjj som träningsform =)

  

Sv: Friskvårdsbidrag

Kvitto på betalningen kan skrivas ut av t.ex. mig, Peter eller Fredrik G. Vi måste först kolla på betalningslistan som vi får med jämna mellanrum från kassören.

Tompa finns med på första listan.

  

Sv: Friskvårdsbidrag

Skatteverket godkänner kampsport som träningsform som företagen kan ge friskvårdsbidrag för. Vill ni vara extra mycket på säkra sidan så kan ni ju be om ett kvitto där det står "Friskvård".

Om träningen bedrivs av en förening så gäller, om man ska gå ordagrant efter vad Skatteverket skriver, att friskvårdsbidraget endast är godkänt för själva träningsavgiften och inte för föreningens medlemskapsavgift. Kallas det man betalar för träningen enbart för "medlemsavgift" så kan det bli problematiskt. Det måste alltså göras klart från föreningen vilken avgift som avser rätten att träna.

På hemsidan för Strike (http://www.strikeboxingclub.se/text1_14.html) så nämns inget om medlemsavgift utan det talas om "terminsavgift" och "Det här kostar det att träna hos oss". Det man betalar är alltså till 100% en träningsavgift - medlemskapet medföljer på köpet och andelen av avgiften som är medlemsavgift är således 0kr. I princip kan man ju hänga med oss och snacka kampsport utan att vara med och träna fysiskt, och då behöver man inte betala någon träningsavgift.

Jag rekommenderar att ni ber om ett kvitto där det står att betalningen är för "Friskvård: Träningsavgift för kampsport". Om styrelsen behöver vidta några åtgärder för att underlätta för medlemmar att få friskvårdsbidrag så lär det inte vara något direkt svårbeslutat. Så får någon av er problem att få ut friskvårdsbidrag av någon anledning som vi själva kan påverka så håll oss informerade!

Gällande storlek på friskvårdsbidraget är det från Skatteverkets sida godkänt med ett bidrag som är så stort att det till fullo täcker ett gymkort på den aktuella orten. Och Strike är billigare än många gym, så Skatteverket ska inte sätta käppar i hjulen för arbetsgivaren att bestämma fritt hur stor del av träningsavgiften denne vill ersätta.

Som anställd kan det också vara en god idé att föra upp diskussionen om högre friskvårdsbidrag med arbetsgivaren inför allmänna lönerevideringar. Om arbetsgivaren istället för att ge ytterligare 100kr i friskvårdsbidrag ska ge den anställde ett lönepåslag så att lönetagaren själv kan betala 100kr i träningsavgift så behöver lönepåslaget (inklusive semesterersättning) vara runt 200kr eller högre i och med att arbetsgivaravgifter (som förvisso genererar högre pension) och inkomstsskatt dras av.

http://www.skatteverket.se/infotext/art … 04376.html
http://www.skatteverket.se/rattsinforma … 00721.html

  

Webbplats

Sv: Friskvårdsbidrag

bra skit Johan!

"I dont believe in belts, toughness cant be ranked"
John C Reily